Hoofdbeeld_Achterhoek

Achterhoek Toerisme

Als Achterhoek Toerisme steken we onze liefde voor de regio niet onder stoelen of banken. Door te vertellen hoe fijn het hier is, verleiden we toeristen tot een bezoek. En bezoekers die er al zijn, laten we ervaren hoe verrassend veelzijdig de Achterhoek is.


Liefde voor de Achterhoek
Om de Achterhoek bij (potentiële) bezoekers op de kaart te zetten, werken we samen met ondernemers, gemeenten, provincie en andere stakeholders. We fungeren als verbinder, bijvoorbeeld tussen ondernemers onderling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de beleving van de toerist overeenkomt met de beloften die we wekken. We besteden daarom aandacht aan informatievoorziening, gastheerschap en de routestructuur.

Aanjagers van verniewing
De toeristische ondernemers bepalen grotendeels het aanbod in de Achterhoek. Maar wij zien onszelf als aanjager van vernieuwende productontwikkeling: producten die zorgen voor meer samenhang en meer onderscheidend vermogen. Zoals het Liefdespad. Om dit te kunnen doen, stellen we bestaande kennis beschikbaar en ontwikkelen we nieuwe kennis. Zo kunnen we samen beter inspelen op vragen uit de markt, nu en in de toekomst.

Terug naar overzicht