Hoofdbeeld_Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland. Wij ontwikkelen en beschermen het groene erfgoed van ons land. Wij zorgen dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. We brengen natuur dichter bij de mensen, nu en in de toekomst. Dat zit in onze natuur.

Liefde voor de natuur

Vol overgave werken we iedere dag aan het beheer en de bescherming van ‘onze’ terreinen en gebouwen en stimuleren iedere Nederlander om hiervan zoveel mogelijk te genieten. In de aankomende jaren werken we verder aan onze rol als groen nutsbedrijf: ons werk voor het algemene nut van de samenleving. We streven naar een natuurlijke omgeving waar we met 17 miljoen mensen kunnen leven en werken.
Natuur beleven
Staatsbosbeheer blijft investeren in recreatie en participatie; in het beleven van de natuur en het betrekken van de samenleving hierbij. Samen met de streek willen we agrarische, recreatieve, toeristische, maar ook sociale, educatieve en zorgfuncties betrekken bij het dagelijks beheer van de gebieden. We ontdekken manieren om meer ‘samen met de samenleving’ en minder ‘voor de samenleving’ te werken.
Terug naar overzicht